Loading...
Pasi Vänttinen 2017-10-25T09:13:18+00:00

Turvataan turkulaisten hyvinvointi!

Olen turkulainen teknologiasektorin yrittäjä, joka perustaa, kehittää ja mahdollistaa kasvua kestävän kehityksen sektorilla toimiville sekä kansainvälisille markkinoille pyrkiville yrityksille.

Kädet ja jalat ovat olleet syvällä savessa yrittämisessä jo toistakymmentä vuotta. Yritysten kasvu ja kehitys, tulevaisuus ja ennakointi, päätöksenteko ja vastuu tuloksista sekä johtaminen kiinnostavat akateemisesti ja käytännössä.

Toimin varavaltuutetun, Turun kauppaopetussäätiön hallituksen jäsenen ja sijoitustoimikunnan puheenjohtajan luottamustehtävissä.

HENKILÖKUVA» | ANSIOLUETTELO»

Minä ja politiikka

Olen mukana kuntapolitiikassa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, koska tiedän että kunnat ja kuntien päättäjät pystyvät vaikuttamaan positiivisesti talousalueen kehitykseen ja luomaan mahdollisuuksia kuntaan sekä kuntalaisille.

Turun ja Suomen tulevaisuuden haasteet ovat merkittäviä niin elinkeinoelämässä kuin julkisella sektorilla samoin kuin mahdollisuudet.

Tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamisessa tarvitaan päämäärätietoista, tarkoituksenmukaista, tavoitteellista ja toiminnallista tekemistä, sekä aktiivista seurantaa ja päivitystä samoin kuin erilaista osaamista ja vastuunkantajia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Haluan antaa oman osaamiseni, kokemukseni ja panokseni näiden yhteisten asioiden hoitamisiin jatkossakin.

Kunnan päätöksentekoon tarvitaan

  • selkeämpiä päämääriä, tavoitteita ja toimenpiteitä sekä seurantaa ja päivitystä toteuttamiseen.
  • avoimempaa vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjin kesken.
  • riittävää tulevaisuuteen suuntautumista ja ennakointia toimissa, että näemme jatkuvan muutoksen ympärillä sekä vastaamme haasteisiin ja hyödynnämme mahdollisuudet kuntatasolla.
  • rohkeutta uudistaa ja uusiutua ajoissa.

Kunnan päämääriä saavutetaan:

  • edistämällä yrittäjyyttä ja mahdollistamalla kasvuyritysten toimintaedellytyksiä luoda uusia työpaikkoja.
  • Lisäämällä yhteistyötä korkeakoulujen, yritysten, kolmannen sektorin ja kunnan välillä,
  • korostamalla päämäärätietoista ja vastuullista johtamista sekä päätöksentekoa kaikissa yhteyksissä.
  • tunnistamalla keskeisimmän voimavaramme, kuntalaiset ja alueen yritykset, sekä lisäämällä toimia näiden voimavarojen hyödyntämiseksi paremmin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamiseksi.

Kunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa painotan osaltani 3 keskeisen teemani asioita sekä aktiivisia toimia niissä turkulaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessakin.

Teemat

Yhteistyöllä kasvuyrityksiä ja uusia työpaikkoja

Turku tarvitsee enemmän kuin koskaan yrittäjyyttä ja uusia kasvuyrityksiä sekä niiden luomia uusia työpaikkoja. Turkuun tarvitaan 5000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä hyvinvoinnin turvaamiseksi.

LUE LISÄÄ»

Vastuullista johtamista ja päätöksentekoa

Vastuullinen johtajuus ja päätöksenteko ovat tulevaisuutta. Nyt jos koskaan Turun pitää uusiutua ja sisäistää entistä vahvempi vastuullisen johtamisen ja päätöksenteon toimintakulttuuri.

LUE LISÄÄ»

Osaavat ja hyvinvoivat turkulaiset ovat voimavara

Turussa on ja syntyy osaajia. Päätöksentekijöiden ja johtajien vastuulla on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia osaajille. Aktiivinen ja mahdollistava tekeminen sekä osaamisen kehittyminen turvaa osaltaan hyvinvointia

LUE LISÄÄ»

Ota yhteyttä!

Palautteesi on tärkeää!

Vain yhdessä voimme rakentaa kotikaupunkimme tulevaisuutta. Siksi palautteesi on tärkeää. Laita viestiä mieltä askarruttavista asioista ja mietitään yhdessä miten voisimme saada aikaan positiivista kehitystä.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Viestisi