Turkulaiset koulut, instituutit, koulutuskeskukset ja korkeakoulut luovat tänne osaavia tekijöitä sekä mahdollistavat organisaatioiden työvoiman tarpeet ja osaamisen kehittymisen edelleen. Osaamisen kehittymisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä näiden siirtymisestä sukupolvelta toiselle pitää huolehtia turvataksemme hyvinvoinnin ja huolehtien turkulaisten hyvinvoinnista tärkeänä voimavarana.

Panostetaan ja luodaan parhaat mahdolliset edellytykset koulutukselle sekä osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle.

Päämäärä pitää olla että koulutukseen panostetaan sekä koulutuksen ja kouluttautumisen edellytyksistä huolehditaan Turussa. Tarkoitus on että turkulaiset koulut ja korkeakoulut tuottavat hyviä osaajia, jotka voivat kehittää ja kehittyä sekä kasvaa entisestään ja mahdollistaa työpanoksellaan alueen toimijoiden menestyksen. Osaaminen ja osaamisen kehittyminen on keskeisin asia kaupungin menestymiselle sekä hyvinvoinnille.

Aktiiviset ja osaavat turkulaiset voivat hyvin sekä toimivat tärkeimpänä voimavarana kaupungin kehittämisessä ja kasvussa.

Päättäjien pitää huolehtia että Turun ja Turun talousalueen elinkeinoelämä on vireä sekä toimii, joka mahdollistaa alueen yritysten kehittämisen ja kasvun sekä kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen syntymisen. Osaavat tekijät tarvitsevat työpaikkoja, joissa he voivat kehittää osaamistaan ja kehittyä osaajina sekä tuoda ja luoda omalla aktiivisella työpanoksellaan organisaatioihin menestymisen edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen.