Suomi ja Turku tarvitsevat enemmän kuin koskaan yrittäjyyttä sekä uusia kasvuyrityksiä ja työpaikkoja. Turkuun tarvitaan 5 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Turkuun pitäisi siis syntyä noin 1 500 uutta työpaikkaa vuosittain seuraavien 4–5 vuoden aikana. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa toimivampaa elinkeinoelämän toimintaympäristöä, jossa korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin päämäärätietoinen sekä aktiivinen yhteistyö synnyttää enemmän kaupallistettavia keksintöjä ja ideoita. Yrittäjien ja yritysten pitää tarttua näihin sekä luoda niistä kannattavaa liiketoimintaa.

Haetaan ja tunnistetaan sekä hyödynnetään mahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla.

Kansainväliset markkinat ja yritykset sekä kilpailu luovat haasteita mutta samalla synnyttävät mahdollisuuksia. Mahdollisuudet pitää tunnistaa ja hyödyntää. Turun korkeakoulut, alueen yritykset sekä kaupunki ja elinkeinotoimijat tekevät kaikki hyvää kansainvälistä yhteistyötä, jotka avaavat näkymiä kansainvälisiin markkinoihin ja mahdollisuuksiin. Tämä tieto pitää vain saada leviämään ja käytettyä hyödyksi yhdessä paremmin sekä päämäärätietoisemmin tarttua mahdollisuuksiin luoda uusia tuotteita ja palveluita kansainvälisiksi liiketoiminnoiksi.

Mahdollisuuksien hyödyntäminen luo uutta liiketoimintaa, yrityksiä ja työpaikkoja sekä talouskasvua.

Talouskasvun luomisessa ja aikaansaamisessa on ollut haasteita Suomessa ja Turussa. Talouskasvu syntyy uusien tuotteiden ja palveluiden liiketoiminnan sekä tuottavuuden parantamisen kautta. Kansainvälisillä markkinoilla on ja syntyy uusia mahdollisuuksia koko ajan. Näitä mahdollisuuksia pitää tunnistaa ja hyödyntää paremmin. Päämäärätietoinen yhteistyö ja tiedon välittäminen eri toimijoiden kesken sekä välillä mahdollistaa havainnot ja edellytykset mahdollisuuksien hyödyntämiseen samoin kuin hyödyttää kaikkia pitkällä juoksulla. Yhdessä tehden ja toimien olemme sekä menestymme paremmin kuin yksin ja pienissä ryhmissä kansainvälisillä markkinoilla.

Syventämällä yhteistyötä luodaan uudenlaista yrittäjyyttä, uusia kasvuyrityksiä ja uusia työpaikkoja –

Tutkimus, tiede ja tuotteiden kehittäminen sekä kaupallistaminen pitää saada paremmin toimimaan prosessina ja kokonaisuuteena Turussa tulevaisuudessa. Turun korkeakoulut, elinkeinoelämä ja kaupunki laajasti tarjoaa kaikki edellytykset uudenlaisen yrittäjyyden, uusien kasvuyritysten ja työpaikkojen luomiseen. Meidän pitää vain päättää yhdessä päämäärästä ja asettaa tavoitteet sekä tarvittavat toimet ja päivittämiset. Sitten tehdään tämä yhdessä.

Turku tarvitsee vähintään 5 000 uutta työpaikkaa alueella syntyvän osaamisen hyödyntämiseksi ja kehittymismahdollisuuksien tarjoamiseksi sekä hyvinvoinnista huolehtiaksemme tulevaisuudessakin vuoteen 2020 mennessä. Uusia työpaikkoja pitäisi saada aikaan noin 1 500 työpaikkaa vuosittain seuraavien 3–4 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa vähintään noin 50–500 uutta investointia (keksintöä, ideaa), joista pitäisi syntyä 5–50 uutta innovaatiota (merkittävää liiketoimintaa) ja kasvuyritystä. Tätä kautta päästäisiin tavoitteisiin uusista työpaikoista ja talouskasvun aikaansaamisessa sekä hyvinvointimme turvaamisessa.