Päätöksenteosta ja johtamisesta tai näiden puuttumisesta on puhuttu paljon Suomessa sekä Turussa niin yritysten kuin julkisen sektorin osaltakin. Kummassakin tarvittaisi enemmän päämäärätietoisuutta, tavoitteellisuutta, toimenpiteiden täytäntöönpanoa sekä seurantaa ja päivittämistä. Vastuullinen päätöksenteko ja johtaminen sisältävät näitä asioita sekä vastuun kantamisen päätöksistä ja/tai myös päättämättömyydestä ja rohkeuden hyödyntää kaikkea osaamista ja osaajia tuloksien aikaansaamiseksi. Dynaamisessa ja isossa maailmassa ei yksin tai muutamilla ihmisillä tuloksia tehdä eikä menestystä synny yhdestä oikeasta mallista ja tiettyjen ihmisten tekeminä vaan yhdessä tehden ja toimien. Turussa pitää uusiutua ja syventää yhteistyötä sekä hyödyntää monipuolista osaamista ja osaajia luodaksemme vahvan vastuullisen johtamisen ja päätöksenteon toimintakulttuurin menestyäksemme jatkossakin.

Tarvitaan päämäärätietoista ja tarkoituksenmukaista sekä tavoitteellista ja rohkeaa toimenpiteiden täytäntöönpanon ja päivittämisen avointa toimintakulttuuria.

Vastuullinen päätöksenteko ja johtaminen tarkoittavat että päämäärä ja tavoitteet pitää uskaltaa määrittää etukäteen sekä perustaa ne laadukkaaseen ja realistiseen informaatioon samoin kuin tarkoituksenmukaisuuteen. Päätöksenteko ja johtaminen ovat liian useasti nykyään joko epämääräistä ja ilmavaa johtaen reaktiiviseen toimintaan tai pilkulleen määritettyä ylhäältä-alas ja suljetussa piirissä johtaen passiiviseen toimintaan. Kumpikaan ei ole osoittautunut kovinkaan soveltuvaksi enää nykymaailmaan.

Painotetaan enemmän ihmisten ja osaamisen johtamista kuin asia- ja resurssijohtamista tulevaisuudessa.

Johtamisessa on ollut pitkään kahdenlaista painotusta, jotka ovat ”Leadership”-johtaminen (”tehdään oikeita aisioita”, ihmisten ja osaamisen johtamista) ja ”Management”-johtamista (”tehdään asiat oikein”, asia- ja resurssijohtamista). ”Management”-johtaminen on ollut yhä suuremmassa osassa ja painoarvossa sekä ratkaisuna suomalaisessa organisaatioiden johtamisessa viimeisen vuosikymmenen aikana.

”Management”-johtaminen on kulttuurissamme sisällä ja tulee luontaisesti sekä näiden eri mallien ja tapojen omaksuminen on tehnyt yhdessä meistä erinomaisia tässä johtamisen osa-alueella. ”Management”-johtamisen dominoidessa ei ole jäänyt tilaa ”Leadership”-johtamisen huomioimiselle eli valittua tapaa ja malli tehdä tai hoitaa asioita ei saa missään nimessä kyseenalaistaa eikä mitään muuttaa sekä ihmisten ja osaamisen hyödyntäminen suhteessa potentiaaliin korkeakoulutuksemme myötä on jäänyt käyttämättä tai vaihtopenkille.

Maailma on vain yhä dynaamisempi ja muuttuu nopeaan tahtiin sekä erilaisten syy-seuraus suhteiden vaikutusta on vaikeaa kaikilta osin ylhäältä havaita ja reagoida niihin riittävän nopeasti. ”Oikea” tapa ja malli toimia tai tehdä saattaa osoittautua vanhanaikaiseksi entistä nopeammin ja vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin. Ihmisten ja osaamisen johtamiseen sekä näihin panostamiseen entistä enemmän tarjoaa mahdollisuuden pysyä mukana ja uudistua jatkuvasti ympärillämme muuttuvan maailman mukana. ”Leadership”-johtaminen pitää nostaa suurempaan merkitykseen ja asemaan organisaatioissa kaikilla tasoilla menestyäksemme tulevaisuudessa.

Vastuulliseen päätöksentekoon ja johtamiseen kuuluu säännöllinen uudistuminen sekä uusiutuminen.

Suomen ja Turun pitää uudistua pystyäksemme vastaamaan tuleviin haasteisiin.

Vastuullisessa päätöksenteossa ja johtamisessa ovat keskeistä mm.

  • valta-vastuu suhteessa painotetaan enemmän vastuuta kuin valtaa,
  • asetetaan aina kuntalaisten, organisaation sekä alaisten edut ennen omia,
  • päämäärä, tarkoitus, toimenpiteet, seuranta ja päivitys ovat linjassa sekä tukevat toinen toisiaan,
  • asioita katsotaan ja tehdään ennakoiden sekä huolehditaan jatkuvuudesta ja kestävyydestä,
  • teemme oikeita asioita, eikä vain asioita oikein.

Vastuullinen päätöksenteko on vastuullista johtajuutta ja päinvastoin.Turussa päätöksenteon ja toiminnan päämääräksi pitää asettaa turkulaisten ja Turussa toimivien yritysten sekä Turun kaupungin työntekijöiden menestymisen edellytyksistä huolehtiminen. Sitten asetetaan selkeät tavoitteet ja määritetään toimenpiteitä sekä tehdään nämä yhdessä ja päivitetään tarpeen mukaan. Turun pitää olla hyvä paikka tehdä työtä ja asua..