Turvataan kestävää kasvua ja turkulaisten hyvinvointi!

Olen turkulainen yrittäjä ja sijoittaja, joka on keskittynyt pitkään kestävän kehityksen ongelmiin ja mahdollisuuksiin, sekä erityisesti innovatiivisten kansainväliseksi pyrkivien yritysten ratkaisujen kautta.

Lähes 20 vuotta on kokemusta yrittämisestä ja sijoittamisesta teknologian yrityksiin, joissa olen ollut mukana kädet ja jalat savessa. Yritysten kasvu ja kehitys, tulevaisuus ja ennakointi, sekä vastuullinen päätöksenteko ja johtaminen tuloksineen ovat olleet keskiössä tekemisessä.

Kestävä kehitys, vastuullisuus ja yhdessä tehden kohti selkeätä päämäärää, sekä tavoitteet ja toimet linjattua johtaa kovasti töitä tehden hyvään tulokseen lopulta.

Olen toiminut Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutetun, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä Turun kauppaopetussäätiön hallituksen jäsenen luottamustehtävissä kaikkien parhaaksi.

Minä ja politiikka

Olen kuntapolitiikassa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, koska tiedän että kunnat ja kuntien päättäjät pystyvät vaikuttamaan positiivisesti kestävään taloudelliseen sekä yhteiskunnalliseen kehitykseen, ja luomaan hyvinvoinnin edellytykset kuntalaisille.

Turun ja Suomen tulevaisuuden taloudelliset sekä yhteiskunnalliset haasteet ovat merkittäviä mutta ne ovat myös mahdollisuuksia niin elinkeinoelämälle kuin julkiselle sektorille.

Tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamisessa tarvitaan päämäärätietoista, tarkoituksenmukaista, tavoitteellista ja aktiivista tekemistä, sekä seurantaa ja päivitystä.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksistä pitäisi olla päättäjinä ja vastuunkantajina erilaista osaamista sekä kokemusta omaavia ihmisiä, että hyviä päätöksiä pystytään tekemään.

Kunnan päätöksentekoon tarvitaan

 • vastuullista hallinnon, sosiaalisen, talouden ja ympäristön tekijöiden huomioimista
 • selkeitä päämääriä, tavoitteita ja toimenpiteitä, sekä seurantaa ja päivitystä toimille
 • lisää yhteistyötä julkisen sektorin, yritysten, korkeakoulujen ja järjestöjen kesken
 • enemmän rohkeutta uudistaa ja uudistua ajoissa
 • avoimempaa vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjien kesken

Kunnan päämääriä saavutetaan:

 • lisäämällä elinvoimaa eli edistämällä yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä
 • korostamalla päämäärätietoista sekä vastuullista johtamista ja päätöksentekoa
 • tunnistamalla ja hyödyntämällä kestävän kehityksen mahdollisuuksia
 • edistämällä yhteistyötä korkeakoulujen, yritysten, järjestöjen ja kunnan kesken
 • ottamalla mukaan kuntalaiset sekä yritykset ja yrittäjät yhteiseen tekemiseen

Kunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa painotan osaltani 3 keskeisen teemani asioita sekä aktiivisia toimia niissä turkulaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessakin.

Teemat

Yhteistyöllä kasvuyrityksiä ja uusia työpaikkoja

Turku tarvitsee enemmän kuin koskaan uusia investointeja, yrittäjyyttä ja kasvuyrityksiä sekä niiden luomia työpaikkoja. Turkuun tarvitaan vähintään 5000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 kestävän talouden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Vastuullista johtamista ja päätöksentekoa

Kestävän kehityksen keskiössä on vastuullinen johtajuus ja päätöksenteko tulevaisuudessa. Turun pitää kehittää parempaa vastuullisen johtamisen ja päätöksenteon toimintakulttuuri.

Osaavat ja hyvinvoivat turkulaiset ovat voimavara

Turussa on ja syntyy erinomaisia osaajia. Päätöksentekijöiden vastuulla on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia osaajille. Aktiivinen ja mahdollistava tekeminen yhdessä sekä kuntalaisten osaamisen kehittyminen ja osallistaminen päätöksiin turvaavat kestävää taloutta ja hyvinvointia.

Ota yhteyttä!

Palautteesi on tärkeää!

Vain yhdessä voimme rakentaa kotikaupunkimme tulevaisuutta. Siksi palautteesi on tärkeää. Laita viestiä mieltä askarruttavista asioista ja mietitään yhdessä miten voisimme saada aikaan positiivista kehitystä.

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Viestisi