Suomi ja Turku tarvitsevat yhä enemmän kuin koskaan uusia investointeja, yrittäjyyttä, uusia kasvuyrityksiä ja työpaikkoja. Turkuun tarvitaan vähintään 5 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025. Tavoite vaatii eteenpäin katsovaa ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa sekä elinvoimaista toimintaympäristöä. Kunnan, yritysten ja korkeakoulujen pitää lisätä yhteistyötä. Yritysten ja yrittäjien pitää uskaltaa investoida enemmän tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja liiketoimintoihin.

Tunnistetaan ja hyödynnetään kestävän kehityksen mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030 ja Parisiin ilmastosopimus 2015 sekä näihin tavoitteisiin sitoutuneet sadat maat ja tuhannet kaupungit luovat uskomattoman määrän mahdollisuuksia. Kaupungit kasvaa ja kehittyy sekä vaatii uusia ratkaisuja ja innovaatioita kestävän kehityksen mahdollistamiseksi.

Mahdollisuuksien hyödyntäminen luo uutta liiketoimintaa, yrityksiä, työpaikkoja ja talouskasvua.

Kestävä kehitys ja dynaamiset kansainväliset markkinat luovat uusia mahdollisuuksia. Kaupunki, Turun korkeakoulut ja alueen yritykset pystyvät yhdessä tehden sekä toimien tunnistamaan ja hyödyntämään näitä avautuvia mahdollisuuksia. Mahdollisuuksiin pitää vain uskaltaa tarttua rohkeasti ja investoida tulevaan.

Syventämällä yhteistyötä luodaan uudenlaista yrittäjyyttä, uusia kasvuyrityksiä ja uusia työpaikkoja

Tutkimus, tieto ja osaaminen sekä innovointi ja uudet ratkaisut pilotointi mahdollistavat ratkaisuja kestävän kehityksen tulevaisuuden haasteisiin sekä mahdollisuuksiin vastaamiseen. Investointeja tarvitaan myös.

Kaupungin, Turun korkeakoulujen ja alueen yritysten yhteistyöllä sekä lisäämällä tulevaisuuden investointeja mahdollistavat uuden ja kannattavan liiketoiminnan syntymisen tulevaisuudessa.

Aktiivisempi ja päämäärätietoisempi sekä elivoimaisempi Turku ja Turun seutu on mahdollista saavuttaa päämäärätietoisella, tavoitteellisella ja systemaattisella yhdessä tekemisellä tulevaisuudessa. Yhdessä investoimalla tulevaisuuteen ja kansainvälisiin mahdollisuuksiin syntyy myös uudet 5.000 työpaikkaa.