Kestävään kehitykseen liittyy keskeisesti vastuullisuus hallinnollisista, sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä asioista sekä tekijöistä tulevaisuudessa. Nämä muuttuvat pitäisi aina huomioida yhdessä päätöksissä. Tieto, osaaminen ja käytännön kokemus ovat myös tärkeitä päätöksenteossa. Päämäärä, tarkoitus, tavoitteet ja toimet sekä tekijät ja toimien päivittäminen ovat osa vastuullista päätöksentekoa. Nämä kaikki asiat pitäisi olla huomioituna ja mukana vastuullisessa johtamisessa.

Vastuullisuus hallinnosta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristöllisestä kehityksestä ovat kaikki keskeistä vastuullisessa johtamisessa sekä päätöksenteossa samoin kuin päätöksien läpinäkyvyys.

Kestävä kehitys tarkoittaa vastuuta hyvästä ja läpinäkyvästä hallinnosta, sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä tekijöistä. Nämä ovat keskeinen osa vastuullista johtamista ja päätöksentekoa.

Päämäärä, tarkoitus, tavoitteet, toimenpiteet, tekijät sekä toimien seuranta ja päivitys ovat myös keskeistä vastuullisessa johtamisessa ja päätöksenteossa.

Vastuullinen johtaminen ja päätöksenteko tarkoittavat, että päämäärä, tarkoitus, tavoitteet, toimenpiteet, tekijät sekä toimien seuranta ja päivitys pitää olla selkeät mahdollistaen avoimen vuoropuhelun. Avoin vuoropuhelu ja läpinäkyvyys kuuluvat keskeiseen osaan tätä kokonaisuutta myös.

Ihmisten ja osaamisen johtamista pitäisi painottaa yhä enemmän kuin asia- ja resurssijohtamista.

”Leadership”-johtaminen (”tehdään oikeita asioita”) ja ”Management”-johtaminen (”tehdään asiat oikein”) ovat kaksi keskeistä johtamisessa huomioitavia kokonaisuuksia sekä asioita. Kummassakin on tärkeää ihmisen ja osaamisen johtaminen jota meidän pitäisi painottaa enemmän kuin asia- ja resurssijohtamista.

Vastuullisessa johtamisessa ja päätöksenteossa on yhä keskeisempää, että ihmisiä ja osaamista johdetaan oikealla tavalla, sekä ihmiset ja osaaminen huomioidaan entistä merkittävämpänä asiana tulevaisuudessa.

Vastuulliseen päätöksentekoon ja johtamiseen kuuluu säännöllinen uudistuminen sekä uusiutuminen.

Suomen ja Turun pitää pysytä ennakoimaan paremmin tulevaisuuden trendejä sekä kehitystä ja uskaltaa uudistua rohkeammin pystyäksemme vastaamaan tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Vastuullinen päätöksenteko on vastuullista johtajuutta ja päinvastoin. Kestävän kehityksen vastuullisuus hyvästä ja läpinäkyvästä hallinnosta, sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä asioista sekä tekijöistä ovat myös keskeinen osa tätä päätöksenteon kokonaisuutta. Näitä pitää lisätä Turussa tulevaisuudessa.